TSM Quick Health Check

WritingIn een TSM omgeving zijn vaak een aantal eenvoudig aan te wijzen verbeterpunten te vinden. In de TSM Health Check Quick Scan wordt door middel van een eenmalige scan van de TSM servers met Reporter for TSM van PLCS bepaald waar eenvoudig grote winst behaald kan worden.

In de TSM health Check Quick Scan wordt op basis van de ervaring van PLCS en industrie standaarden best practices onderzocht waar zich hiaten bevinden in de TSM omgeving van de klant. De Quick Scan levert een rapport, op basis waarvan een plan opgesteld kan worden om de TSM omgeving te verbeteren.

In de Quick Scan wordt uitsluitend gekeken naar de TSM omgeving en uitsluitend vanuit de informatie die beschikbaar is op de TSM server. Er zal geen informatie worden verzameld op de clients. Bovendien zal de Quick Scan zich uitsluitend richten op de meest opvallende zaken.

Deliverables

PLCS zal na de TSM Health Check Quick Scan een rapport opleveren waarin in zeer algemene termen aandacht wordt besteed aan de meest opvallende zaken binnen de TSM omgeving.

Er wordt aangegeven op welke punten de omgeving verbeterd kan worden, maar er wordt niet op detail ingegaan op de stappen die nodig zijn om de verbeteringen daadwerkelijk te realiseren.

 

De aanbevelingen zullen niet concreet ingaan op hoe de aangegeven punten kunnen worden verbeterd. De volgende zaken zullen, onder andere, worden gerapporteerd:

  •  Currency TSM server en clients
  • Analyse tapegebruik, mogelijke optimalisatie
  • Migratie, loopt u binnenkort tegen bepaalde migratiewindows aan
  • Restore prediction grootste node
  • Node die het meeste tape gebruikt
  • Rapportage van alle gevonden problemen

On-site installatie van Reporter software en verzamelen gegevens
 

De-ïnstallatie Reporter software

De volledige output van Health Check Reporter for TSM wordt als bijlage bij het rapport gesloten. Een voorbeeld van de output van Health Check Reporter is op aanvraag in te zien.

Uitgesloten werkzaamheden

PLCS zal in het kader van de Quick Scan geen veranderingen in de TSM omgeving aanbrengen. Ook zal PLCS zich niet bezighouden met het dagelijkse beheer van de TSM servers of advies uitbrengen over te volgen beheersprocedures.

Ook indien voor het uitvoeren van de Quick Scan uiteindelijk minder tijd nodig is dan begroot, kan deze tijd niet ingezet worden voor het uitvoeren van andere werkzaamheden.

Projectduur van de TSM Health Check

Voor het uitvoeren van een TSM health check Quick Scan is een vast aantal van vier (4) werkdagen van acht uur nodig, plus een halve werkdag per logische TSM server. (1)

Het aantal werkdagen zal naar boven worden afgerond op hele werkdagen. De minimale projectduur is dus vijf (5) dagen. Deze vijf (5) werkdagen zullen bij voorkeur aaneengesloten zijn, om het project met optimale efficiency uit te kunnen voeren.

 (1)Een fysieke server kan meerdere logische TSM servers bevatten. Aangezien de werkzaamheden zich op de TSM software richten is niet het aantal fysieke servers, maar het aantal TSM instanties van belang voor de benodigde tijd.

This post is also available in: Dutch