Business Continuïty Management

Ongetwijfeld heeft u nagedacht over back-up en recovery en worden er periodieke back-ups gemaakt. Dit zal waarschijnlijk een onderdeel zijn van een business continuïty plan, en ten tijde van het bedenken van het plan zal er ook rekening gehouden zijn met een recovery tijd.

Disaster recovery

Een van de risico’s welke PLCS bij veel van haar klanten tegenkomt is de lange recoverytijd die daadwerkelijk benodigd is om de bedrijfskritische applicaties weer operationeel te krijgen. Aan dit probleem ligt ten grondslag dat een back-up en recovery plan in het verleden is opgesteld, echter in de tussentijd is de hoeveelheid aan data explosief gestegen. Het testen van een recovery plan is noodzakelijk om te zien of het recovery plan werkt. Naast het testen zal periodiek het back-up en recovery plan, tezamen met de testresultaten geëvalueerd moeten worden om te toetsen of deze nog steeds voldoet aan de behoefte van de organisatie.

Risk management

Van belang is ook om te identificeren welke overige risico’s impact kunnen hebben op uw bedrijfscontinuïteit (beschikbaarheid van gearchiveerde data, beschikbaarheid van Internet). De impact van deze risico’s en de handeling welke hierop kan volgen zouden onderdeel moeten zijn van uw business continuïty plan. Tevens zou nagedacht moeten worden over risico’s die zich kunnen voordoen bij de correctieve maatregelen die nodig zijn om de continuïteit van uw organisatie te kunnen voortzetten (zoals: incomplete of corrupte backups).

Gedegen advies

Alles begint met een gedegen advies. Het inrichten van een Business Continuïty oplossing is niet een “one-size-fits-all” oplossing. De juiste benadering hangt af van de behoeften en prioriteiten van uw bedrijf. Wij werken met een enthousiast team van specialisten die u begeleiden bij het volledige traject van start tot finish. Korte lijnen en optimale bereikbaarheid, dat vinden wij belangrijk. Daarnaast kunnen wij begeleiden bij IT Audit trajecten. Neem vandaag nog contact op met onze ervaren specialist