PLCS heeft een donatie gedaan aan ReddingsHondenGroep Solferino om nieuw materiaal aan te kopen. RHG Solferino heeft als doel om gezamenlijk reddingshondenteams op te leiden op een voor geleider en hond passende methode om de benodigde certificaten te behalen. Na de nodige ervaring opgedaan te hebben kunnen deze combinaties aan nationale en internationale wedstrijden meedoen. 

PLCS is blij te kunnen ondersteunen met het opleiden van bestaande en nieuwe honden voor reddingswerk. Meer informatie over RHG Solferino kunt u hier vinden.