Managed Recovery

Schaalbare uitwijk en recovery dienstenOntzorgt waar en wanneer u het wenst …

Wat is Managed Recovery?

Managed Recovery bestaat uit schaalbare diensten die organisaties in staat stellen hun back up, uitwijk en recovery op veilige en doeltreffende wijze uit te besteden. Managed Recovery is volledig door PLCS ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring.

Wij gebruiken o.a. IBM hard- en software in onze oplossing als ook de PLCS software producten zoals “Reporter for TSM” en ProcessManager for TSM. IBM heeft onze oplossing volledig gecertificeerd na een uitgebreide evaluatie en testperiode. Managed Recovery is twee maal onderscheiden door IBM: Ready for Tivoli certified solution en als Validated TSM Cloud Solution in het programma: Backed up by IBM Tivoli Storage Manager. Op dit moment zijn er maar 5 (vijf)! partners van IBM in de wereld met deze volledige certificatie! bron: IBM

Managed Recovery zorgt voor continuïteit van bedrijfskritische processen in het geval van een calamiteit. Applicaties en data zijn binnen afzienbare tijd weer beschikbaar. Deze oplossing is uniek, u als klant neemt deze dienst van ons af op basis van capaciteit behoefte. U rekent af wat u gebruikt, zonder vooraf hardware- of software investeringen!

Bedrijfscontinuïteit

Ver doorgevoerde digitalisering brengt organisaties niet alleen veel nieuwe mogelijkheden en kansen, maar ook een nieuw risico. Verlies van data en/of bedrijfskritische informatie kan een serieuze bedreiging van de bedrijfscontinuïteit betekenen. Het behoud en het veiligstellen van die data is dan ook van immens belang. Des te meer nu de hoeveelheid data in snel tempo op ongekende wijze toeneemt.Onder andere doordat dienstverlening op grote schaal wordt gedigitaliseerd. Ook de grote vlucht van Social Media speelt een rol. Het zorgt voor een groter bereik en meer kritische klanten. Als uw klantenservice even niet bereikbaar is, kunt u het nieuws al halen.

Imagoschade kan onherroepelijk zijn. Want met klanttevredenheid dient elke organisatie rekening te houden.

Hoog tijd voor een nieuwe benadering

Waar het afsluiten van een brandverzekering voor bedrijven vanzelfsprekend is, wordt de mogelijkheid op verlies van bedrijfskritische informatie minder reëel ingeschat. Het back-up en recoveryproces en de mogelijke uitwijk zijn van oudsher ICT-aangelegenheden. De directie weet vaak niet, door gebrek aan speci- fieke kennis, of deze processen goed zijn geregeld. Met het gevolg dat meestal pas wordt ingegrepen op het moment dat zich een calamiteit voordoet. Het is van groot belang dat directie en IT-management nauw gaan samenwerken waar het gaat om de continuïteit van het bedrijf en de daaraan gekoppelde data. Sleutelwoorden zijn: de juiste back-ups, het recoveryproces en een goed getest uitwijkscenario. Nog steeds worden back-ups vaak decentraal gemaakt op informatiedragers zoals externe harde schijven en USB-devices. Deze zijn kwetsbaar en kunnen gemakkelijk kwijtraken. Ook de versleuteling van data wordt nogal eens achterwege gelaten. En binnen de bedrijfsmuren zijn ICT-processen en applicaties vaak op een dusdanige wijze aan elkaar geknoopt, dat het onmogelijk is om zeker te zijn dat de back-up volledig is. Een heel ander risico is de dreiging van buitenaf, bijvoorbeeld door hackers. De noodzaak om deze en vele andere problemen serieus en grondig aan te pakken is vandaag de dag groter dan ooit. Het is daarom hoog tijd voor een heel nieuwe benadering.

Managed Recovery

Managed Recovery ontzorgt uw organisatie op het gebied van back-up, recovery en beheerde uitwijk. Op basis van een getest uitwijkscenario met bijbehorend draaiboek. Ook wordt erin voor- zien dat uw data standaard op twee locaties aanwezig is. Door het daadwerkelijk testen van recovery en uit- wijk weet u zeker dat het risico op verlies van data aanzienlijk wordt verkleind. En op een mogelijke calamiteit bent u goed voorbereid. Mocht het zover komen, dan worden de downtime en de daaraan verbonden kosten tot een minimum beperkt. De diensten zijn gebaseerd op de zeer betrouwbare IBM-technologie.

Voordelen

De voordelen van Managed Recovery Managed Recovery ondersteunt alle voorkomende applicaties en besturingssystemen. Wij werken met bewezen methodieken en enterprise oplossingen. ICT-processen worden dermate efficiënt ingericht dat schade wordt beperkt en de daarmee gemoeide kosten drastisch omlaag gaan.

Het uitbesteden van back-up, recovery en uitwijk is veel voordeliger dan het achteraf moeten herstellen van data. De time to market van deze oplossing is kosten- besparend aangezien het voeren van een project- managent veel tijd en interne resources vraagt.

Tevens zijn de besparingen op langere termijn groot aangezien de ICT-afdeling zich kan focussen op core competenties in de onderneming in plaats van het beheren van de back-upactiviteiten.

Belangrijk bijkomend voordeel is dat er geen diepte- investeringen nodig zijn in hard- of software, noch in projectkosten of uren.

In overleg wordt een contract op maat opgesteld met een bijbehorend vast maandbedrag, gebaseerd op de inhoud van de diensten en de hoeveelheid data.

Dit vereenvoudigt de business case vanuit IT naar het management.

In de praktijk

Managed Recovery komt in 4 stappen tot stand. Ze bieden u de zekerheid dat er een goed doordacht proces in werking wordt gezet waarop u kunt blijven vertrouwen.

Stap 1 en 2: inventarisatie en implementatie

Allereerst wordt de in de organisatie aanwezige data geïnventariseerd. Er wordt gekeken welke data bedrijfskritisch zijn. Tevens wordt gekeken naar de inrichting van de huidige ICT-processen met betrekking tot back-up, recovery en uitwijk. Daarna wordt vastgelegd wat uw behoeften en wensen zijn ten aanzien van de Managed Recovery-diensten. Deze zijn immers schaalbaar en dus ook afzonderlijk inzetbaar. ICT-processen worden in overleg geoptimaliseerd om risico op dataverlies en discontinuïteit van uw bedrijfsvoering te voorkomen. Het primaire back- upproces wordt vervolgens door ons ingericht. Wij zorgen voor een synchronisatie van de data naar een externe locatie (data center).

Stap 3 en 4: scenario en draaiboek

Door middel van een geverifieerde en bewezen methodiek worden alle applicatieketens tot in detail in kaart gebracht. Dit wordt in overleg met u verwerkt in een uitwijkscenario. Er wordt een documentatiemethode met kleurcodering aan- gebracht waarbij elke kleur een fase in het recoveryproces aangeeft. Ook wordt er bepaald welke handelingen moeten worden verricht om de downtime op maximale wijze te verkorten. Een en ander wordt vastgelegd in een draaiboek waarmee gewerkt zal worden bij calamiteiten.

Testen, beheren en rapporteren

Het uitwijkscenario en het draaiboek worden standaard twee keer per jaar getest door onze specialisten. Op dagelijkse basis wordt het back- upproces door hen beheerd en gemonitord. Rapportages hierover zijn altijd actueel en worden frequent toegezonden. Waar nodig worden aanpas- singen aan de back-upsystemen en -processen uitgevoerd. Uw ICT-afdeling wordt ontlast doordat de uitwijk op veilige wijze beheerd wordt door externe, ervaren en gecertificeerde experts.

De rapportages en het geteste scenario geven tevens de mogelijkheid om de directie te verzekeren dat het risico op schade tot een minimum is terug- gebracht. Beide voldoen aan normeringen en certificeringen.

Anticiperen en controleren

Dankzij een goed ingericht scenario en het dagelijks beheer van back-upprocessen is het ook mogelijk om te anticiperen op toekomstige IT-behoeften, zoals storage-capaciteit. En dankzij de dagelijkse controle wordt vroegtijdig gesignaleerd of er aan- passingen in het proces nodig zijn om het risico op dataverlies verder te reduceren.

Integrale diensten en beheer, de kern van de oplossing

Ver doorgevoerde digitalisering brengt organisaties niet alleen veel nieuwe mogelijkheden en kansen, maar ook een nieuw risico. Verlies van data en/of bedrijfskritische informatie kan een serieuze bedreiging van de bedrijfscontinuïteit betekenen. Het behoud en het veiligstellen van die data is dan ook van immens belang. Des te meer nu de hoeveelheid data in snel tempo op ongekende wijze toeneemt. Onder andere doordat dienstverlening op grote schaal wordt gedigitaliseerd. Ook de grote vlucht van Social Media speelt een rol. Het zorgt voor een groter bereik en meer kritische klanten. Als uw klantenservice even niet bereikbaar is, kunt u het nieuws al halen. Imagoschade kan onherroepelijk zijn. Want met klanttevredenheid dient elke organisatie rekening te houden.
 

Managed recovery is de ideale oplossing, wij beheren uw uitwijk en verzorgen dagelijks de back-up activiteiten.

Technische uitleg concept Managed Recovery: