Storage Review

Volledige storage scan

Een van de diensten die wij leveren is de Full Storage Scan. Als basis voor de Full Storage Scan maken wij een SOW (Statement Of Work) op. Binnen deze dienst zullen alle tape- en disk-componenten bij de klant worden geïnventariseerd en functioneel gerapporteerd. Ook dataflows en network streams zullen worden gerapporteerd. De SAN-switches en directors zullen worden geanalyseerd op het gebied van configuratie en gebruik. Ook het gebruik van WAN-verbindingen en de processen daaromheen plus workflows zullen worden beschreven en in kaart worden gebracht.  Wij verwachten dat de klant voor een Full Storage Scan een apart project initieert.

Projectduur

Naar aanleiding van een Detailed Scan wordt samen met de klant een SOW opgesteld met daarin een schatting van het aantal te leveren consultancy dagen. In het project zal echter altijd worden uitgegaan van kosten op basis van nacalculatie. Men dient rekening te houden met een schatting van 30-40 dagen consultancy. In principe dient de klant zelf een projectmanager aan te stellen voor het project management. PLCS kan ook een projectmanager leveren. Kosten zijn ook hier uiteraard voor de klant en zullen worden beschreven in het SOW.

Complete Storage Review

Als uitbreiding op de Full Storage Scan kan als vervolg project een Complete Storage Review worden gedefinieerd. In deze review worden alle onderdelen van de organisatie opgenomen en hun relatie tot storage. Alle betrokken hoofden van organisatieonderdelen zullen worden geinterviewd. Rapporten zullen worden samengesteld op het gebied van storagegebruik en kwaliteitskenmerken zullen worden gedefinieerd. Het rapport zal een blueprint van het storagenetwork bevatten en alle daaraan gekoppelde componenten. Gedetailleerd advies zal worden gegeven en gepresenteerd aan het senior management.

Projectduur

Naar aanleiding van de Full Storage Scan wordt samen met de klant een SOW opgesteld met daarin een schatting van het aantal te leveren consultancy dagen. In het project zal echter altijd worden uitgegaan van kosten op basis van nacalculatie. In principe dient de klant zelf een projectmanager aan te stellen voor het project management.

System en storage scan inclusief applicatie rapportage

Als uitbreiding op de Complete Storage Scan kan als vervolg project een System and Storage Scan worden gedefinieerd. Er zal een gedetailleerd beeld worden gegeven van de bestands- en objectleeftijd. Analyses van databases en applicaties en hun relatie tot storage zullen in beeld worden gebracht. Denk aan het voorbeeld dat de database beheerder een logvolume van 300MB vraagt maar een standaard eenheid krijgt van 50GB. Dat soort zaken zorgen dat een opslagomgeving onnodig duur kan worden.  Het advies dat voortvloeit uit deze dienst zal gericht zijn op reductie van de primaire storage en het zo optimaal mogelijk gebruiken van de storage ten opzichte van de systeem requirements. En uiteraard een merkbare reductie van (exploitatie) kosten. Resultaat van het onderzoek bevat gedetailleerde workflows, processen beschrijving en een optimaal, building block level, operationeel business model.  Samen met de klant zal van te voren worden afgestemd in welk detail één en ander dient te worden beschreven en welke tooling er eventueel zal worden gebruikt. PLCS kan hierin uiteraard een adviserende rol spelen. Wij verwachten dat de klant voor een System en Storage Scan een apart project initieert.
Duration

Projectduur

Naar aanleiding van de Full Storage Scan wordt samen met de klant een SOW opgesteld met daarin een schatting van het aantal te leveren consultancy dagen. In het project zal echter altijd worden uitgegaan van kosten op basis van nacalculatie. In principe dient de klant zelf een projectmanager aan te stellen voor het project management.

This post is also available in: Engels