Privacy & cookies verklaring

Privacystatement

logo-plcs-klein.gifPLCS BV (en PLCS Holding BV) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar clienten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Persoonlijke gegevens/informatie site

PLCS BV respecteert de privacy van onze cliënten en bezoekers op onze site. Wij dragen er zorg voor dat de gegevens/informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld. U kunt onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of welke gegevens/informatie dan ook over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij gegevens/informatie van u vragen om bijvoorbeeld met u te kunnen corresponderen, uw opdracht te verwerken of een depot te kunnen verrichten. Wij zullen u te allen tijde laten weten hoe PLCS BV deze gegevens/informatie zal gebruiken. PLCS BV stelt deze gegevens/informatie onder geen beding beschikbaar aan derden, met uitzondering van:

  • derden die worden ingeschakeld om de door u opgedragen dienst te kunnen leveren;
  • indien PLCS BV hiertoe wettelijk wordt verplicht;
  • indien dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van de diensten van PLCS BV of om de rechten van PLCS BV te beschermen.

Persoonlijke gegevens/informatie dienstverlening

U kunt ons met gebruik van allerlei communicatiemiddelen om informatie en/of advies vragen dan wel een opdracht bij ons neerleggen. De gegevens/informatie die u hierbij opgeeft, wordt gebruikt om onze correspondentie te personaliseren en om de dienstverlening beter op uw wensen af te kunnen stemmen. U kunt uw gegevens/informatie die u ons hebt verstrekt te allen tijde wijzigen of verwijderen, en wel op één van de volgende manieren.
Om de gegevens/informatie die u hebt verschaft voor een bepaalde kwestie, aanvraag of nieuwsbrief, te verwijderen, of uw gegevens/informatie geheel uit onze database te laten verwijderen, stuurt u een e-mail naar info@plcs.nl met vermelding van de volgende informatie in het tekstgedeelte van het  e-mailbericht:

  • uw naam;
  • het e-mailadres waarmee u zich heeft aangemeld;
  • uw gebruikersnaam (indien van toepassing);
  • de naam van de kwestie, aanvraag, nieuwsbrief of andere vorm van interactie.

Persoonlijke gegevens/informatie overig

Wanneer wij contact met u opnemen (bijvoorbeeld wanneer PLCS BV u een nieuwsbrief stuurt waarvoor u uw heeft aangemeld), vindt u normaal gesproken onderaan de nieuwsbrief het adres van de betreffende PLCS BV afdeling, dat u kunt gebruiken om ons te laten weten dat u de betreffende nieuwsbrief of andere vorm van communicatie niet langer wenst te ontvangen. U kunt u zelfstandig uitschrijven door gebruik te maken van de link onderaan de nieuwsbrief.

Wanneer u wijzigingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens/informatie of voorkeuren of vragen of opmerkingen ten aanzien van privacy-gerelateerde zaken wilt doorgeven, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@plcs.nl

Privacy Cookies

PLCS BV kan gebruik maken van Privacy Cookies teneinde de gegevens over uw bezoek aan onze website te gebruiken. Met behulp van privacy cookies verzamelen we onder andere de volgende informatie: [inloginformatie; het e-mailadres; de toegangscode; het Internet Protocol (IP)-adres dat werd gebruikt om uw computer met het Internet te verbinden; het type en de versie van de browser; het besturingssysteem en platform dat u gebruikt om verbinding te maken; het cookie-nummer; de delen van de site die u hebt bezocht of waarnaar u hebt gezocht; de Uniform Resource Locators (URL’s) van de sites via welke u onze sites heeft bezocht en via welke pagina u onze sites hebt verlaten, met vermelding van tijd en datum]. Bij de meeste browsers kunt u in de werkbalk op Help klikken om informatie te raadplegen hoe u de instellingen van uw computer kunt wijzigen, bijvoorbeeld om in te stellen dat u elke keer dat u een cookie ontvangt daarvan bericht krijgt, of dat alle privacy cookies worden geweigerd. Wanneer u echter alle cookies weigert, kan het zijn dat sommige onderdelen van onze sites mogelijk niet werken.

Hyperlinks

Onze site kan links naar andere websites bevatten. Deze sites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar PLCS BV accepteert geen verantwoordelijkheid voor de privacy reglementen en of de inhoud van deze sites.

Overige openbaarmakingen

PLCS BV behoudt zich het recht voor om zichzelf toegang te verschaffen tot uw persoonlijke gegevens/ informatie en om deze openbaar te maken teneinde te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, om gevolg te geven aan legitieme verzoeken van overheden, organisaties of personen die zich bezighouden met wetshandhaving of partijen wier verzoek wij redelijkerwijs gerechtvaardigd achten in verband met eventuele beschuldigingen door enige partij inzake uw misbruik van onze diensten, om onze systemen naar behoren te laten functioneren of om onszelf of onze gebruikers te beschermen.

Beveiliging

PLCS BV heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens/informatie goed beveiligd zijn, onder andere door het aantal mensen dat fysiek toegang heeft tot onze database servers te beperken en door gebruik te maken van elektronische beveiligingssystemen en toegangscodes teneinde te voorkomen dat onbevoegden zichzelf toegang verschaffen tot de gegevens/informatie.

Overdracht

In het onwaarschijnlijke geval dat wij onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkopen of anderszins van de hand doen, behouden wij ons het recht voor om uw gegevens/informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen.

Beleidswijzigingen

PLCS BV streeft ernaar u op de hoogte te stellen van eventuele beleidswijzigingen die wezenlijk van invloed zijn op de manier waarop wij uw gegevens/informatie gebruiken. Wij moedigen gebruikers echter aan om op verantwoorde wijze met hun privacy om te gaan en derhalve regelmatig zelf te kijken of het privacybeleid is gewijzigd en indien gewenst hun voorkeuren aan te passen.

Toestemming

Met uw ondubbelzinnige toestemming zullen wij in het kader van de noodzakelijke werkzaamheden die PLCS BV voor u verricht uw gegevens/informatie aan derden gevestigd buiten de Europese Unie doorgeven. U bevestigt met deze toestemming dat PLCS BV u voldoende heeft geïnformeerd over het niveau van bescherming in het betreffende land of betreffende landen. Met uw toestemming mogen wij (en indien van toepassing, onze partners of andere betrouwbare derde partijen) uw gegevens/informatie gebruiken voor bepaalde marketing-, marktonderzoek, analyse- en daaraan gerelateerde doeleinden. Wij zullen u altijd vragen of u gegevens/informatie wilt ontvangen over ons en geselecteerde derde-producten en diensten. Met uw toestemming zullen wij van tijd tot tijd met u communiceren via uw relevante gegevens/informatie, aanbiedingen en andere materialen die u mogelijk zal interesseren, en zullen wij uw relevante gegevens/informatie van tijd tot tijd ter beschikking stellen aan betrouwbare partners en derde partijen voor zulke doeleinden.

Disclaimer

PLCS BV besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens/informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. PLCS BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Alle prijs- en productinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

Aanmelding bij het College bescherming persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens door PLCS BV is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, bezoekadres Juliana van Stolberglaan 4-10 2595 CL DEN HAAG, e-mail: info @ cbpweb.nl, internet: www.cbpweb.nl

Contact

Indien u vragen of opmerkingen over het voorgaande heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@plcs.nl of te bellen naar 078-6823685.

Cookie Verklaring

U bezoekt een website die deel uitmaakt van het online netwerk van PLCS Holding BV, PLCS BV, Managed Recovery  (“PLCS”). Deze privacy Cookie Verklaring is van toepassing op alle websites die behoren tot het netwerk van PLCS, tenzij anders vermeld.

Bij het gebruik van websites van PLCS kan door PLCS en/of door derden informatie over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van privacy cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website.

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van privacy cookies, door PLCS en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt

A) Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op de websites van PLCS te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van websites van PLCS te onthouden.

Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen.

B) Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de PLCS websites te analyseren.

Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat PLCS weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn.

C) Voor commerciële doeleinden: om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.

Voorbeeld: voor het vertonen van een video kan aan u een commercial worden vertoond. Om te voorkomen dat u telkens dezelfde commercial ziet, kan worden bijgehouden welke commercials al aan u zijn vertoond.

D) Voor “targeting” doeleinden: om op basis van uw surfgedrag een profiel van u op te bouwen, zodat op uw (vermoedelijke) interesses afgestemde advertenties kunnen worden vertoond. Dit profiel kan mede worden opgebouwd op basis van informatie van uw bezoek aan andere websites. PLCS gebruikt dit niet maar behoud zich wel het recht voor deze methode in de toekomst in te zetten.

De door PLCS op basis van het bovenstaande verzamelde informatie kan worden gecombineerd met door PLCS verwerkte persoonsgegevens. De door derden verzamelde informatie wordt echter niet gekoppeld aan door PLCS verwerkte persoonsgegevens. PLCS maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze door derden verzamelde informatie. Het gebruik van cookies en andere technieken door deze derde partijen, zoals hier bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid meestal aanwezig op hun eigen website(s).

Verwijderen en weigeren van privacy cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van websites van PLCS worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser.

Op dit moment maakt PLCS puur gebruik van een cookie voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties blijven zien.

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die PLCS eventueel op basis van de geplaatste cookies verwerkt is de PLCS privacyverklaring zoals hierboven van toepassing.

Wijziging van deze Verklaring

PLCS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookie Verklaring op de hoogte bent.